Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Transport - Transpordi üldandmed

Sõitjatevedu ja sõitjakäive ning kaubavedu ja veosekäive, IV kvartal 2019