Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Transport - Transporditaristu

Liiklusteede pikkus, riigimaanteede pikkus teekatte järgi, registreeritud raudteed, 31. detsember 2019

  • KVT02: Liiklusteede pikkus, 31. detsember
  • KVT022: Riigimaanteede pikkus teekatte liigi järgi, 31. detsember
  • KVT026: Raudteeliiklusregistris registreeritud raudteed, 31.detsember