Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Transport - Raudteetransport

Raudteeveosed; rongiliiklus üleeuroopalise raudteevõrgu lõikudel, 2019

  • TS1411: Eestis laaditud raudteeveosed riigi järgi
  • TS1413: Ohtlike ainete vedu raudteel
  • TS1414: Konteinerite vedu raudteetranspordiga
  • TS38: Rongiliiklus üleeuroopalise raudteevõrgu lõikudel