Statistika andmebaasi uuendus

Rahvastik - Rahvastikusündmused - Surmad

Suremuse vanuskordajad soo ja vanuserühma järgi, 2019