Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Tööturg - Tööturu üldandmed - Lühiajastatistika

Kõik perioodi andmed, I kvartal 2020