Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete investeeringud, sõlmitud liisingulepingud - Lühiajastatistika

Ettevõtete investeeringud materiaalsesse põhivarasse, I kvartal 2020