Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete üldkogum, valim, vastanud. Kvaliteedinäitajad - Lühiajastatistika

Ettevõtete üldkogum, valim ja vastanud, I kvartal 2020