Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil

Kõik perioodi andmed, I kvartal 2020

  • RAA0042: Lisandväärtus tegevusala järgi (ESA 2010) (kvartalid)
  • RAA0044: Toodang, vahetarbimine ja lisandväärtus institutsionaalse sektori järgi (ESA 2010) (kvartalid)