Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil

Kõik perioodi andmed, I kvartal 2020

  • RAA0024: Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil (ESA 2010) (kvartalid)