Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Lühiajastatistika

Vedelkütuse ja maagaasiga varustatus, märts 2020