Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Tööelukvaliteet - Sooline võrdõiguslikkus

Kõik perioodi andmed v.a keskmine brutotunnipalk ja sooline palgalõhe isikute rühma järgi, 2018 - 2019