Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Kohalike omavalitsuste eelarve

Kõik perioodi andmed, 2019

  • RR300: Kohalike eelarvete põhitegevuse tulud, kulud ja tulem piirkonna/haldusüksuse järgi. Haldusjaotus seisuga 01.01.2018
  • RR302: Kohalike eelarvete põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud piirkonna/haldusüksuse järgi. Haldusjaotus seisuga 01.01.2018
  • RR306: Kohalike omavalitsuste netovõlakoormus piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. detsember. Haldusjaotus seisuga 01.01.2018