Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Tööturg - Tööturu üldandmed - Lühiajastatistika

Kõik perioodi andmed, II kvartal 2020

  • TT461: 15-74-aastaste hõiveseisund (kvartalid)
  • TT462: 15-aastaste ja vanemate hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi (kvartalid)
  • TT463: 15-74-aastaste hõiveseisund elukoha ja soo järgi (kvartalid)
  • TT464: 15-74-aastaste hõiveseisund rahvuse ja soo järgi (kvartalid)
  • TT467: 15-74-aastaste hõiveseisund piirkonna järgi (kvartalid)
  • TT468: Tööjõus osalemise määr vanuserühma ja piirkonna järgi (kvartalid)
  • TT469: 15-69-aastaste hõiveseisund (kvartalid)
  • TT54: Eesti tööjõu-uuringu vastamismäär (kvartalid)