Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil

Lisandväärtus tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2016

  • RAA0046: Lisandväärtus tegevusala järgi (2-kohaline kood) (ESA 2010)