Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad

Kõik perioodi andmed (I kvartal 2016-I kvartal 2020 korrigeeritud andmed), II kvartal 2020

  • RAA0012: Sisemajanduse koguprodukt ja kogurahvatulu (ESA 2010) (kvartalid)
  • RAA0014: Kogumajanduse kasutatav tulu, sääst ja netolaenuandmine/-võtmine jooksevhindades (ESA 2010) (kvartalid)