Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil

Kõik perioodi andmed (I kvartal 2016-I kvartal 2020 korrigeeritud andmed), II kvartal 2020

  • RAA0024: Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil (ESA 2010) (kvartalid)