Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil

Lisandväärtus tegevusala (EMTAK 2008) järgi, 2016 - 2019

  • RAA0043: Toodang, vahetarbimine ja lisandväärtus tegevusala (EMTAK 2008) ja institutsionaalse sektori järgi (ESA 2010)
  • RAA0045: Lisandväärtus tegevusala järgi (ESA 2010)