Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil

Kapitali kogumahutus põhivarasse ning väärisesemed (2016-2018 korrigeeritud andmed), 2019

  • RAA0062: Kapitali kogumahutus põhivarasse ning väärisesemed vara liigi ja tegevusala järgi (ESA 2010)