Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad

Perioodi korrigeeritud andmed, 2016 - 2019

  • RAA0013: Sisemajanduse koguprodukt ja kogurahvatulu ühe elaniku kohta (ESA 2010)