Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Aastastatistika

Elektrijaamad, koostootmisjaamad, ettevõtetes tarbitud kütuse ja energia keskmine maksumus, 2019

  • KE032: Elektrijaamade võimsus ja toodang elektrijaama liigi järgi
  • KE033: Elektrijaamades energia tootmiseks tarbitud kütus liigi järgi
  • KE034: Koostootmisjaamade võimsus, toodang ja kasutatud kütus
  • KE035: Koostootmisjaamades kasutatud kütus
  • KE08: Ettevõtetes tarbitud kütuse ja energia keskmine maksumus kütuse/energia liigi järgi