Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Transport - Transpordi üldandmed

Sõitjatevedu ja sõitjakäive ning kaubavedu ja veosekäive, II kvartal 2020

  • TS101: Veondusettevõtete sõitjatevedu ja sõitjakäive transpordiliigi järgi (kvartalid)
  • TS121: Veondusettevõtete kaubavedu ja kaubakäive transpordiliigi järgi (kvartalid)
  • TS40: Veondusettevõtete üldkogum, valim ja vastanud (kvartalid)