Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Väliskaubandus - Väliskaubandus alates 2004

Teenuste väliskaubandus teenuste liigi järgi, 2016 - 2018

  • VK062: Teenuste eksport, import ja bilanss teenuse liigi (EBOPS 2010) ja omandi liigi järgi
  • VK063: Teenuste eksport, import ja bilanss teenuse liigi (EBOPS 2010) ja hõivatute arvu järgi majandusüksuses