Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Transport - Veetransport

Laevaliiklus ja reisiliiklus ning kaubavedu sadamate kaudu, II kvartal 2020

  • TS154: Rahvusvaheline laevaliiklus sadamate kaudu laeva tüübi ja lipuriigi järgi (kvartalid)
  • TS161: Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu (kvartalid)
  • TS162: Sõitjatevedu merel (kvartalid)
  • TS163: Sõidukite vedu sadamate kaudu (kvartalid)
  • TS180: Kaubavedu sadamate kaudu kaubagrupi järgi (kvartalid)