Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine

Loomade kokkuost ja tapmine, august 2020

  • PM190: Tegevusloaga lihakäitlemisettevõtetes tapetud loomad ning neist saadud liha (kuud)
  • PM192: Veiste, sigade, lammaste ja kitsede kokkuost (kuud)