Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Väliskaubandus - Väliskaubandus alates 2004

Kaupade eksport ja import (korrigeeritud andmed), 2018 - 2019

 • VK01: Kaupade eksport ja import SITC kaubajaotise järgi
 • VK02: Kaupade eksport ja import majandusüksuse registreerimise koha, tegevusala (EMTAK 2008) ja KN kaubajaotise järgi
 • VK04: Kaupade eksport ja import haldusüksuse järgi
 • VK05: Kaupade eksport ja import hõivatute arvu järgi majandusüksuses
 • VK08: Kaupade eksport, import, bilanss ja nende muutused (kuud)
 • VK09: Kaupade eksport ja import riigi järgi (kuud)
 • VK095: Kaupade eksport ja import rahvamajanduse arvepidamise süsteemi (RAS) põhiklasside ja majanduse põhikategooriate (MPK) järgi (kuud)
 • VK1: Kaupade eksport ja import kaubagrupi (KN 2-kohaline kood) järgi (kuud)
 • VK2: Kaupade eksport ja import kaubagrupi (KN 2-kohaline kood) ja riigi järgi (kuud)
 • VK200: Kaupade eksport ja import kaubakoodi (KN 4-kohaline kood) ja riigi järgi
 • VK201: Kaupade eksport ja import kaubakoodi (KN 4-kohaline kood) ja riigi järgi (kuud)
 • VK2181: Kaupade eksport kaubakoodi (KN 8-kohaline kood) ja riigi järgi, 2018 (kuud)
 • VK2182: Kaupade import kaubakoodi (KN 8-kohaline kood) ja riigi järgi, 2018 (kuud)
 • VK2191: Kaupade eksport kaubakoodi (KN 8-kohaline kood) ja riigi järgi, 2019 (kuud)
 • VK2192: Kaupade import kaubakoodi (KN 8-kohaline kood) ja riigi järgi, 2019 (kuud)
 • VK31: Väliskaubanduse indeksid SITC kaubajaotise järgi (kuud)