Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Tööturg - Hõivatud - Lühiajastatistika

Kõik perioodi andmed, III kvartal 2020

  • TT473: Hõivatud soo ja majandussektori järgi (kvartalid)
  • TT477: Hõivatud hõivestaatuse järgi (kvartalid)
  • TT478: Hõivatud põhitööl täis- ja osaajaga töötamise järgi (kvartalid)
  • TT497: Tööhõive määr vanuserühma ja piirkonna järgi (kvartalid)
  • TT498: Hõivatud majandussektori ja piirkonna järgi (kvartalid)
  • TT4989: Hõivatud soo, ametirühma ja piirkonna järgi (kvartalid)