Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Tööturg - Mitteaktiivsed - Lühiajastatistika

Kõik perioodi andmed, III kvartal 2020

  • TT452: 15-74-aastased mitteaktiivsed mitteaktiivsuse põhjuse järgi (kvartalid)
  • TT455: Mitteaktiivsed vanuserühma ja piirkonna järgi (kvartalid)