Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Palk ja tööjõukulu - Palk - Lühiajastatistika

Keskmine palk ja tööjõukulu töötaja kohta, III kvartal 2020

  • PA001: Keskmine brutopalk, tööjõukulu, töötatud tunnid ja töötajate arv tegevusalarühma järgi (kvartalid)
  • PA002: Brutopalga kogusumma koostisosad tegevusalarühma järgi (kvartalid)
  • PA003: Keskmine brutopalk ja tööjõukulu tegevusala järgi (kvartalid)
  • PA004: Keskmine brutopalk, tööjõukulu ja töötatud tunnid maakonna järgi (kvartalid)
  • PA005: Keskmine brutopalk, tööjõukulu ja töötatud tunnid majandusüksuse omaniku liigi järgi (kvartalid)
  • PA006: Keskmine brutokuupalk tegevusalarühma järgi (kuud)
  • PA007: Palgastatistika üldkogum, valim, vastanud ja vastamismäär tegevusalarühma järgi (kvartalid)