Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu)

Kõik perioodi andmed, III kvartal 2020

  • RAL0011: Tööhõive residendist tootmisüksustes tegevusala (EMTAK 2008) järgi (ESA 2010) (kvartalid)
  • RAL0012: Residendist elanike tööhõive (ESA 2010) (kvartalid)
  • RAL0013: Tööjõu tootlikkus ja tööjõu ühikukulu (ESA 2010) (kvartalid)