Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil

Kõik perioodi andmed, III kvartal 2020

  • RAA0061: Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil (ESA 2010) (kvartalid)
  • RAA0063: Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused kululiigi järgi (ESA 2010) (kvartalid)
  • RAA0064: Kaupade ja teenuste eksport sihtkoha ning import saatjakoha järgi jooksevhindades (ESA 2010) (kvartalid)