Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Palk ja tööjõukulu - Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine - Lühiajastatistika

Vabad ja hõivatud ametikohad, III kvartal 2020

  • PAV011: Vabad ja hõivatud ametikohad põhitegevusala (EMTAK 2008) järgi (kvartalid)
  • PAV012: Tööle võetud ja töölt lahkunud töötajad põhitegevusala (EMTAK 2008) järgi (kvartalid)
  • PAV013: Vabade ametikohtade ja tööjõu liikumise uuringu üldkogum, valim, vastanud ja vastamisprotsent põhitegevusala (EMTAK 2008) järgi (kvartalid)
  • PAV014: Vabad ja hõivatud ametikohad maakonna järgi (kvartalid)
  • PAV015: Vabad ja hõivatud ametikohad ettevõtte (asutuse, organisatsiooni) omaniku liigi järgi (kvartalid)