Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Regionaalne sisemajanduse koguprodukt

Kõik perioodi andmed (1995-2018 korrigeeritud andmed), 2019

  • RAA0050: Sisemajanduse koguprodukt maakonna järgi (ESA 2010)
  • RAA0051: Sisemajanduse koguprodukt maakonna ja majandussektori järgi (ESA 2010)
  • RAA0052: Sisemajanduse koguprodukt piirkonna ja tegevusala (EMTAK 2008) järgi (ESA 2010)
  • RAA0053: Sisemajanduse koguprodukt aheldamise meetodil piirkonna järgi (ESA 2010)