Statistika andmebaasi uuendus

Sotsiaalelu - Tööturg - Töötud - Lühiajastatistika

Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 30. november 2020

  • TT064: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 (kuud)
  • TT065: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse, soo ja vanuserühma järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 (kuud)
  • TT066: Registreeritud töötud piirkonna/maakonna ja haridustaseme järgi, haldusjaotus seisuga 01.01.2018 (kuud)