Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil

Mittefinantsvara (2016-2017 korrigeeritud andmed), 2018

  • RAA0065: Põhivara (mittefinantsvara) liigi ja tegevusala (EMTAK 2008) järgi (ESA 2010)
  • RAA0066: Mittefinantsvara jooksevhinnas (ESA 2010)