Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sektorikontod - Finantskonto

Finantstehingud, finantsvarad ja -kohustused (2016-2018 korrigeeritud andmed), 2019

  • RAK001: Finantstehingud rahvamajanduse arvepidamise instrumendi ja sektori järgi (ESA 2010)
  • RAK002: Finantsvarad ja -kohustused rahvamajanduse arvepidamise instrumendi ja sektori järgi (ESA 2010)