Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Aastastatistika

Energiabilanss Eurostati metoodika järgi, 2010 - 2018