Statistika andmebaasi uuendus

Majandus - Palk ja tööjõukulu - Palk - Aastastatistika

Sooline palgalõhe, lõplikud andmed, 2018