SHARE

SHARE on Euroopa paneeluuring 50+ vanuses inimeste tervisliku seisundi, vananemise ja pensionile jäämise kohta.

Elanikkond vananeb, tegemist on väga olulise teemaga. Oluline on teada, millist abi on vaja planeerida riikliku sotsiaalkindlustuse poolt: millised peavad olema arendused nii meditsiinilises, sotsiaalses kui ka majanduslikus keskkonnas. Samuti otsib uuring vastuseid küsimustele, kuivõrd mõjutab elukvaliteet tervislikku seisundit ja majanduslike ressursside olemasolu toimetulekut pensionieas.

Aastatel 2004–2016 on läbi on viidud SHARE kuus lainet 20 Euroopa riigis. Eesti liitus 2011. aastal neljanda lainega. Küsitlust on planeeritud jätkata kuni aastani 2024. Uuringulaine viiakse läbi igal teisel aastal. Paneeli moodustavad juhuvaliku teel eelnevalt uuringusse kaasatud inimesed ning igasse lainesse kaasatakse ka uusi inimesi, kes on vahepeal jõudnud vaadeldavasse vanusrühma. Uued valimiliikmed jäävad samuti edaspidi igal teisel aastal oma elumuutuste kohta vastuseid andma.

SHARE rahvusvahelist uuringut koordineerib Max Plancki Sotsiaalpoliitika instituudi juures asuv Müncheni vananemisökonoomika keskus Saksamaal. SHARE uuringut läbiviivad maad asutasid 2011. aastal rahvusvaheliste õigustega organisatsiooni SHARE ERIC. Rahvusvahelisse uuringumeeskonda kuuluvad erinevate valdkondade sajad spetsialistid tervest Euroopast. Käesolevas laines osalevad esimest korda kõik Euroopa Liidu riigid, sh näiteks Läti, Leedu ja Soome.

Euroopa Komisjon (Sotsiaalne Agenda 2009, ERIC 2011) on nimetanud SHARE uuringu riikide sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse võrreldavate poliitikate hindamise peamiseks allikaks. Selle uuringu tulemuste põhjal hinnatakse, kuidas “töötavad” riikide pensionipoliitika, tervisepoliitika, hoolekandepoliitika jne.

Küsimustik on koostatud inglise keeles ning tõlgitud osalevate riikide keeltesse. Lisainformatsiooni saab SHARE kodulehelt www.share-project.org ja SHARE EESTI kodulehelt www.share-estonia.ee.

Eestis koordineerib küsitlust Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus koostöös Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja teiste instituutidega Tallina Ülikoolist, Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Eestis viib 7. laine küsitlust läbi Statistikaamet.

7. laine on retrospektiivne. 7. laine käigus on SHARE uuringus Eesti jaoks ainsa võimalusega lisada vastajate kohta kogutud andmetele juurde andmed, mis kirjeldavad nende elu kulgemist alates lapsepõlvest. Teadusuuringu jaoks on tegemist äärmiselt olulise ja rikkaliku uurimismaterjaliga, mis võimaldab selgitada, kuivõrd määravad meie tänast seisundit elus varem toimunud sündmused.