SHARE

SHARE uuring on küsitlus, millega kogutakse andmeid inimeste tervislikust seisundist, töötamisest ja pensionil viibimisest või nende kavadest.

Elanikkond vananeb, tegemist on väga olulise teemaga. Oluline on teada, millist abi on vaja planeerida riikliku sotsiaalkindlustuse poolt: millised peavad olema arendused nii meditsiinilises, sotsiaalses kui ka majanduslikus keskkonnas. Samuti otsib uuring vastuseid küsimustele, kuivõrd mõjutab elukvaliteet tervislikku seisundit ja majanduslike ressursside olemasolu toimetulekut pensionieas.

Aastatel 2004–2018 on läbi viidud SHARE seitse lainet. Eesti liitus 2011. aastal neljanda lainega. Küsitlust on planeeritud jätkata kuni aastani 2024. Uuringulaine viiakse läbi igal teisel aastal. Paneeli moodustavad juhuvaliku teel eelnevalt uuringusse kaasatud inimesed ning igasse lainesse kaasatakse ka uusi inimesi, kes on vahepeal jõudnud vaadeldavasse vanusrühma. Uued valimiliikmed jäävad samuti edaspidi igal teisel aastal oma elumuutuste kohta vastuseid andma.

SHARE rahvusvahelist uuringut koordineerib Max Plancki Sotsiaalpoliitika instituudi juures asuv Müncheni vananemisökonoomika keskus Saksamaal. SHARE uuringut läbiviivad maad asutasid 2011. aastal rahvusvaheliste õigustega organisatsiooni SHARE ERIC. Rahvusvahelisse uuringumeeskonda kuuluvad erinevate valdkondade sajad spetsialistid tervest Euroopast ja kaugemaltki.

Euroopa Komisjon (Sotsiaalne Agenda 2009, ERIC 2011) on nimetanud SHARE uuringu riikide sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse võrreldavate poliitikate hindamise peamiseks allikaks. Selle uuringu tulemuste põhjal hinnatakse, kuidas “töötavad” riikide pensionipoliitika, tervisepoliitika, hoolekandepoliitika jne.

Küsimustik on koostatud inglise keeles ning tõlgitud osalevate riikide keeltesse. Lisainformatsiooni saab SHARE kodulehelt www.share-project.org ja SHARE EESTI kodulehelt www.share-estonia.ee.

Eestis koordineerib küsitlust Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus koostöös Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja teiste instituutidega Tallina Ülikoolist, Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Eestis viib 8. laine küsitlust läbi Statistikaamet.

Küsitleja
Aarne Liiders
Aet Metsand
Ailely Ruttu
Aino Merevoo
Aire-Piret Pärn
Airi Seimoja
Airin Snežkov
Alla Enzel
Alla Makaritševa
Anna Pivneva
Anne Mehide-Valtin
Anneli Klaus
Annemari Randjärv
Aune Petrova
Eda Tarvas
Egle Raukas
Eha Tamm
Elja Jazeva
Elo Sagor
Ene Savolainen
Erna Mering
Ester Repson
Eve Müüdla
Eve Rohtla
Helgi Kapp
Helgi Pajula
Helgi Virki
Hille Volberg
Inga Muhhina
Jaak Valdre
Jekaterina Trenina
Jelena Demenok
Kaidi Sits
Karin Tulvik
Katrin Kalamees
Kersti Oganjan
Kristel Otstavel
Kristi Kungla
Kristina Vitenzon
Lea Tee
Liivika Pärnala
Loore Joala
Maia Simenson
Maila Argus
Maire-Mariana Kirsberg
Mait Novožilov
Maret Semjonova
Margit Pajo
Maria Pruus
Marianna Nõmmik
Marika Paas
Marina Kaminskaja
Meeli Kütimets
Merike Tõnsau
Nadezda Maljavina
Nadezda Zagirova
Natalia Ulanova
Natalja Katjužanskaja
Nele Reimann
Niina Horošavtseva
Peep Talimaa
Piret Rauba
Polina Merkulova
Raimond Kalle
Raul Siniallik
Rein Koppel
Sirje Kiik
Sirje Müürsep
Sirje Rist
Tamara Klein
Tiina Kasema
Tiit Luht
Tõnu Adson
Vahur Löör
Valli Gebruk
Vambo Kaal
Vello Nikopensius
Vilja Tein
Vilve Raudik
Ülle Eller
Ülle Pärl
Ülo Langus

SHARE panus koroonaviiruse sotsiaalse, tervise ja majandusliku mõju uuringutesse

Jätkame SHARE 8. laine telefoniküsitlustega, kuhu on lisandunud eriküsimustik Koroonaviiruse kohta.

Andmete kogumine algab mai lõpus ja juuni alguses Euroopa 27 riigis ja Iisraelis SHARE kõigi vastajate alamvalimi küsitlemisega.

Ankeedis on küsimused, mis on olulised mitme uurimisvaldkonna jaoks.

  • Nakatumise ja tervisega seotud küsimused, nagu „Kas Teid on testitud?“, „Kas Teil, Teie sugulastel, sõpradel või kolleegidel oli koroonaviirus või sarnased sümptomid?“.
  • Vaimse tervisega seotud küsimused, nagu „Kas olete olnud kurb või depressioonis?“, „Kas tunnete ennast üksikuna?“.
  • Majandusega seotud küsimused, nagu „Kas lühem tööaeg on Teid mõjutanud?“, „Kui palju kaotasite sissetulekus?“, „Kas valitsuse toetused on seda kaotust kompenseerinud?“.
  • Sotsiaalse võrgustikuga seotud küsimused, nagu „Kellega Te suhtlesite?“, „Kes aitas Teid?“, „Kas Te aitasite kedagi?“.
  • Tervishoiuga seotud küsimused, nagu „Kas pääsesite mõistliku aja jooksul arsti juurde?“, „Kas pidite edasi lükkama varem planeeritud operatsiooni?“, „Kas Teie ravi haiglas on olnud rahuldav?“.

Küsimustikuga kogutud andmed võimaldavad põhjalikumalt uurida, kuidas vanemaealised tulevad toime koroonaviiruse mõjuga tervisele ja sotsiaal-majanduslikule olukorrale. Andmed annavad suurepärase võimaluse mõõta ja tõlgendada erinevusi riikides ning aja jooksul. SHARE kuulub ülemaailmsesse ühtlustatud metoodikatega vananemisuuringute hulka. Seetõttu on võimalik võrrelda nii Euroopa kui ka kogu maailma näitajaid, kuidas tervishoiu- ja sotsiaalsüsteem on pandeemia ajal reageerinud ning milliseid õppetunde on tulevikuks saadud. Peale selle saab eelmiste lainete andmete alusel võrrelda kriisi sotsiaal-majanduslikku mõju näiteks 2008. aasta majanduskriisiga.

Sidudes SHARE koroonauuringu uued andmed vastajate elulugudest juba teadaoleva infoga, saavad teadlased ja poliitikakujundajad õppida, kuidas tuldi kriisiga toime teistes riikides. Nii saab teada, kas kriis on mõjutanud juba varemgi riskirühma kuulunud inimeste tervist või majanduslikku toimetulekut