Sissetulek

Enamik sissetuleku näitajaid on saadud Eesti sotsiaaluuringu andmete põhjal. Sotsiaaluuring on isiku-uuring, mille eesmärk on hinnata leibkondade ja isikute sissetulekute jaotust, elamistingimusi ning sotsiaalset tõrjutust. Statistikaamet korraldab sotsiaaluuringut alates 2004. aastast, 2002–2003 toimusid katseuuringud.

Loe edasi

Tallinna rikkamad ja vaesemad asumid

Statistikablogi
Ülle Valgma, Greta Tischler

Tallinna linnaosades oli elanike kuu keskmine brutotulu 2018. aastal kõrgeim Kesklinnas ja madalaim Lasnamäel. Linnaosade siseselt eristuvad veel omakorda kõrgema ja madalama keskmise brutotuluga asumid.

Tallinna rikkamad ja vaesemad asumid

Loe edasi

Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu kasvas aastaga 6,8%

pressiteade nr 55

Statistikaameti andmetel oli palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 2018. aastal 1234 eurot, mis on 79 eurot rohkem kui 2017. aastal. Brutotulu on kasvanud alates 2011. aastast.

Loe edasi

Ütle, mis kandist sa oled ja ma ütlen …

Statistikablogi
Ülle Valgma, Greta Tischler, Mihkel Servinski

Statistikaameti andmetel said kõrgeimat keskmist brutotulu 2017. aastal Rae valla Peetri kandi elanikud ja väikseimat Türi valla Saueaugu kandi elanikud.

Ütle, mis kandist sa oled ja ma ütlen …

Loe edasi

Kuidas jõukus tarbimist mõjutab?

Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 18)
Märt Leesment

Heaolu mõõdupuu on üsna sageli raha. Tarbijate nõudlus mõjutab otseselt pakkumist ehk ettevõtjate tegevust. Seega on hea teada, kuidas on tarbimine seotud majandusarenguga, kas ja kuidas mõjutab jõukus kaupade ning teenuste tarbimist ja kuidas on tarbimisstruktuur seotud nii riikide majandusarengu kui ka sealsete leibkondade jõukusega.

Väljaande kaas

Loe edasi

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu mullu suurenes

pressiteade nr 52

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu oli 2017. aastal 1155 eurot, teatab Statistikaamet. Brutotulu suurenes 2016. aastaga võrreldes 7,6%, kõige kiiremini kasvas tulu noorte (alla 25-aastaste) vanuserühmas (8,6%).

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, 2017

Loe edasi

Iga viies elanik koges mullu suhtelist vaesust

pressiteade nr 135

Suhtelises vaesuses elas 2016. aastal 21,1% Eesti elanikkonnast ehk ligi 276 000 inimest, teatab Statistikaamet. Suhtelist vaesust kogevate inimeste osatähtsus vähenes varasema aastaga võrreldes 0,6 protsendipunkti.

Loe edasi

Palgatöötaja kuukeskmise brutotulu kasv mullu jätkus

pressiteade nr 56

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu oli 2016. aastal 1073 eurot, teatab Statistikaamet. Brutotulu kasv jätkus samas tempos (6%) kui varasematel aastatel. Samas pöördus tulusaajate arv esimest korda pärast majanduskriisi aastaid tõusult langusele.

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, 2016

Loe edasi

Kas on ameteid, kus naised teenivad rohkem kui mehed?

Statistikablogi
Kaja Sõstra, Kai Maasoo

Statistikaameti andmetel oli Eestis sooline palgalõhe 2015. aastal 22%, st naiste tunnitasu oli ligi viiendiku väiksem kui meestel. Naistepäeva puhul otsis Statistikaamet välja need ametialad, kus naised teenivad sama ametiala meestest rohkem.

Kas on ameteid, kus naised teenivad rohkem kui mehed?

Loe edasi

Kas raha teeb õnnelikuks ehk sissetuleku ja eluga rahulolu vaheline seos Eestis ja Euroopa riikides

Sotsiaaltrendid. 7. Social Trends (lk 6)
Märt Leesment

Kas raha teeb õnnelikuks? See küsimus on pikalt kirgi kütnud ja arvatavasti jääb seda tegema ka edaspidi, vähemalt kapitalistlike põhimõtete järgi toimivas ühiskonnas. 

Väljaande kaas

Loe edasi

Eesti piirkondlik areng 1991–2016

Eesti piirkondlik areng. 2016. Regional Development in Estonia (lk 7)
Mihkel Servinski, Marika Kivilaid, Greta Tischler

Traditsiooniliselt avaldab Statistikaamet oma iga-aastases kogumikus „Eesti piirkondlik areng“ ülevaate parasjagu kehtiva regionaalarengu strateegia täitmisest. Et 2016. aasta on Eesti piirkondlikus arengus vähemalt kahest vaatenurgast eriline – möödus 25 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest ning riigireformi osana alustati haldusreformi elluviimist Eestis – käsitletakse selles kogumikus Eesti piirkondlikku arengut tavalisest pikemalt. Pikema lähenemise teiseks põhjuseks on see, et Rahandusministeerium on avaldanud 2016. aastal Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020 elluviimise 2014.–2015. aasta seirearuande ning seda analüüsi poleks otstarbekas korrata.

Väljaande kaas

Loe edasi