Sotsiaalelu

Noorte suvel töötamine

Statistikablogi
Ülle Vannas

Ootuspäraselt on töötavaid noori kõige vähem talvel ja aktiivseim töötamisperiood on suvel. Statistikaameti andmetel töötas 2016. aastal III kvartalis (juuli, august, september) 15–24-aastastest 41%, mis oli noorte puhul viimase 15 aasta kõrgeim tööhõive määr.

15–24-aastased ajutise tööga hõivatud ajutise töö põhjuse järgi. 2011–2016

Loe edasi

Sajand koolis: üldhariduskoolide õpetajad

Statistikablogi
Mihkel Servinski

Läheneva kooliaasta alguse ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul vaatas Statistikaamet, kuidas on ligi sajandi jooksul muutunud üldhariduskoolide õpetajate soo-vanusjaotus.

Üldhariduskoolide õpetajate soo-vanusjaotus

Loe edasi

Tööjõus osalemise määr viimase 20 aasta kõrgeim

pressiteade nr 87

Töötuse määr oli 2017. aasta II kvartalis 7%, tööhõive määr 66,9% ja tööjõus osalemise määr 72%, teatab Statistikaamet. Võrreldes 2016. aasta II kvartaliga jäi tööhõive määr samale tasemele, tööjõus osalemise määr oli viimase 20 aasta kõrgeim.

Tööjõus osalemise määr, tööhõive määr ja töötuse määr

Loe edasi

Noore inimese päev

Statistikablogi
Kutt Kommel

12. augustil tähistatakse ÜRO eestvedamisel rahvusvahelist noortepäeva. Statistikaamet vaatas sel puhul, milline näeb ajakasutuse uuringu põhjal välja 10–24-aastase inimese päev.

Noorte ajakasutus 24 tunni jooksul

Loe edasi

Eesti ettevõtjad koolitavad töötajaid varasemast põhjalikumalt

Statistikablogi
Marti Lillemägi

Kiirelt muutuvas majanduslikus ja tehnoloogilises keskkonnas, ei pruugi nooruspõlves omandatud haridus enam tööandja vajadustele vastata. Järgnevalt uurimegi mil moel ja kui palju panustavad ettevõtted töötajate koolitamisse?

Eesti ettevõtjad koolitavad töötajaid varasemast põhjalikumalt

Loe edasi

Noorte valikud – kas õppima või tööle?

Statistikablogi
Ülle Vannas

Nüüd, kui on kõlanud koolide lõpukellad ja kohe on lukku minemas sisseastumiste pingeread, on huvitav analüüsida kui paljud noored teevad valiku õpingute kasuks, kui paljud lähevad tööle ja kui paljud eelistavad teha mõlemat?

Noorte valikud – kas õppima või tööle?

Loe edasi

Rahvatants ja koorilaul koguvad populaarsust

Statistikablogi
Eve Telpt

Täna algab laste ja noorte kultuuriaasta üks suursündmusi – XII noorte laulu- ja tantsupidu “Mina jään”. Seoses sellega heidame pilgu rahvakultuuri statistikale. Kui palju on Eestis rahvatantsu ja koorilaulu harrastajaid?

Rahvatants ja koorilaul koguvad populaarsust

Loe edasi

Haridus

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 45)
Marti Lillemägi

Hästi toimiv haridussüsteem on eduka majanduse ja riigi alus. Artikkel teeb kokkuvõtte olulisematest haridusnäitajatest 2016. aastal. Näitajaid vaadeldakse haridusastme järgi ja tuuakse välja olulisemad muudatused võrreldes eelnenud aastatega.

Väljaande kaas

Loe edasi

Kultuur

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 49)
Kutt Kommel

2016. aastal oli Eestis viljakas kultuurielu. Suurenes nii kino-, muuseumikui ka teatrikülastuste arv. Elanikud kasutavad üha enam kultuuriteenuseid internetis. Ajakirjandusväljaannete lugemine ja raamatukogude kasutus muutub üha enam elektrooniliseks ja e-raamatute laiem kasutus vähendab trükitavate raamatute arvu.

Väljaande kaas

Loe edasi

Sotsiaalne kaitse

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 26)
Eve Telpt

Sotsiaalse kaitse valdkonda iseloomustasid 2016. aastal valdavalt kasvutrendid: pensionäride ja puudega inimeste osatähtsus suureneb endiselt, sotsiaalkaitsemeetmete kasutamine laieneb ning kulutused pensionitele, toetustele ja hüvitistele suurenevad.

Väljaande kaas

Loe edasi

Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 53)
Tiiu-Liisa Rummo

Artikkel tutvustab sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse mõõtmise võimalusi, lähemalt vaadatakse vaesuse suundumusi ja väljendumist Eestis 2015. aastal sotsiaaldemograafiliste tegurite järgi.

Väljaande kaas

Loe edasi

Tööturg

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 58)
Heidy Roosimägi

2016. aasta tööturule suuri muutuseid ei toonud. Kui 2015. aastal tõusis tööealiste hõivemäär võrreldes 2014. aastaga enam kui 2 protsendipunkti, töötuse määr taandus 6,2%-ni ning tööjõus osalemise määr tõusis 1,4 protsendipunkti, siis 2016. aastal tõusis hõivemäär 0,4 ja aktiivsuse määr 1 protsendipunkti võrra. Töötuse määr oli 2016. aastal 6,8%. Siiski on Eestil praeguseks täidetud Euroopa 2020 tööhõivestrateegias seatud kolmest eesmärgist kaks: 20–64-aastaste hõivemäär on ületanud 76% piiri ja 45% uuest põlvkonnast ehk 30–34-aastastest on omandanud kolmanda taseme hariduse. Haridussüsteemist varakult lahkunute osatähtsus oli 2016. aastal 10,9% (eesmärk 9,5%).

Väljaande kaas

Loe edasi