Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus

Sotsiaalne tõrjutus on olukord, kus sotsiaalne sidusus ehk indiviidi ja ühiskonna vahelised sidemed on katkenud ja inimene ei saa ühiskonna majanduslikus, sotsiaalses, poliitilises ja kultuurilises elus osaleda. Juurdepääs ressurssidele ja teenustele on piiratud peamiselt puuduliku hariduse, väikese sissetuleku, töötuse või kehva tervise tõttu.

Loe edasi

Suhtelises vaesuses elas eelmisel aastal 284 300 Eesti elanikku

pressiteade nr 159

Möödunud aastal elas suhtelises vaesuses 21,7% ja absoluutses vaesuses 2,4% Eesti elanikkonnast, teatab statistikaamet. Suhtelist vaesust kogevate inimeste osatähtsus vähenes 2017. aastaga võrreldes 0,2 protsendipunkti ja absoluutset vaesust kogevate inimeste osatähtsus 0,3 protsendipunkti.

Loe edasi

Eesti 15 aastat Euroopa Liidus

Statistikablogi
Mihkel Servinski

Tänavu tähistasime Eesti taasiseseisvumise 28. aastapäeva. Et ligikaudu poole sellest ajast oleme olnud ka Euroopa Liidu liikmed, siis oli kohane teha ülevaade Eesti arengust Euroopa Liidus oldud aja jooksul.

Eesti 15 aastat Euroopa Liidus

Loe edasi

Suhtelises vaesuses elas mullu 295 000 Eesti elanikku

pressiteade nr 133

Suhtelises vaesuses elas 2017. aastal 22,6% Eesti elanikkonnast, teatab Statistikaamet. Suhtelist vaesust kogevate inimeste osatähtsus suurenes varasema aastaga võrreldes 1,6 protsendipunkti.

Loe edasi

Iga viies elanik koges mullu suhtelist vaesust

pressiteade nr 135

Suhtelises vaesuses elas 2016. aastal 21,1% Eesti elanikkonnast ehk ligi 276 000 inimest, teatab Statistikaamet. Suhtelist vaesust kogevate inimeste osatähtsus vähenes varasema aastaga võrreldes 0,6 protsendipunkti.

Loe edasi

Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 53)
Tiiu-Liisa Rummo

Artikkel tutvustab sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse mõõtmise võimalusi, lähemalt vaadatakse vaesuse suundumusi ja väljendumist Eestis 2015. aastal sotsiaaldemograafiliste tegurite järgi.

Väljaande kaas

Loe edasi

Mitmemõõtmeline vaesus ühiskonnas

Sotsiaaltrendid. 7. Social Trends (lk 53)
Karl Viilmann, Tiiu-Liisa Rummo

Vaesus ei tähenda üksnes sissetuleku puudujääki, vaid seda saab käsitleda palju laiema kontseptsioonina, mis hõlmab endas ka vaesuse mittemateriaalseid ja otseselt rahalist ressurssi mittepuudutavaid komponente. Vaesust ja sotsiaalset tõrjutust saab määratleda nii piiratud ressursside, materiaalse ilmajäetuse, tunnetusliku vajaduse, elustandardi, klassikuuluvuse, mitmesugustele võimalustele ja ressurssidele ligipääsmatuse, turvalisuse puudumise kui ka isegi vastuvõetamatute eluraskuste kaudu (Spicker 2007).

Väljaande kaas

Loe edasi

Eelmisel aastal koges suhtelist vaesust iga viies Eesti elanik

pressiteade nr 140

Suhtelises vaesuses elas 2015. aastal 21,3% ja absoluutses vaesuses 3,9% Eesti elanikkonnast, teatab Statistikaamet. Suhtelist vaesust kogevate inimeste osatähtsus vähenes varasema aastaga võrreldes 0,3 protsendipunkti ning absoluutses vaesuses elavate inimeste osatähtsus 2,4 protsendipunkti.

Loe edasi

Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus

Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 109)
Tiiu-Liisa Rummo

Sotsiaalseks tõrjutuseks nimetatakse olukorda, kus inimene ei saa puuduliku hariduse, väikese sissetuleku, vaesuse, materiaalse ilmajäetuse, töötuse või kehva tervise tõttu ühiskonnaelust täisväärtuslikult osa võtta ning tema juurdepääs ressurssidele ja teenustele on piiratud. Et indiviidi panus jääb seetõttu tema potentsiaalist väiksemaks, ei kaota sotsiaalse tõrjutuse korral ainult inimene ise, vaid kogu ühiskond.

Väljaande kaas

Loe edasi

Suhtelises vaesuses elas 2014. aastal iga viies Eesti elanik

pressiteade nr 20

Suhtelises vaesuses elas 2014. aastal 21,6% ja absoluutses vaesuses 6,3% Eesti elanikkonnast, teatab Statistikaamet. Suhtelist vaesust kogevate inimeste osatähtsus vähenes varasema aastaga võrreldes 0,5 protsendipunkti ning absoluutses vaesuses inimeste osatähtsus 1,7 protsendipunkti.

Loe edasi

Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus

Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia (lk 111)
Tiiu-Liisa Laes

Sotsiaalseks tõrjutuseks nimetatakse olukorda, kus inimene ei saa puuduliku hariduse, väikese sissetuleku, vaesuse, materiaalse ilmajäetuse, töötuse või kehva tervise tõttu ühiskonnaelust täisväärtuslikult osa võtta ning tema juurdepääs ressurssidele ja teenustele on piiratud. Et indiviidi panus jääb seetõttu tema potentsiaalist väiksemaks, ei kaota sotsiaalse tõrjutuse korral ainult inimene ise, vaid kogu ühiskond.

Väljaande kaas

Loe edasi