Eesmärk 11. Jätkusuutlikud linnad ja asumid

2011201220132014201520162017
11.1. Heas ja rahuldavas seisukorras ehitismälestiste osatähtsus, %............65
11.2. Inimkannatanuga liiklusõnnetuste arv1 5021 3831 3641 4131 3761 4681 406
11.3. Peenosakeste (PM < 10 µm) emissioon, tuhat tonni341318131411..
11.4. Rohealade kättesaadavus, % elanikest............90
11.5. Eluruumide seisundiga rahulolevad leibkonnad, %80,480,881,682,083,383,1..
11.6. Ühissõidukiga, jalgrattaga ja jalgsi töölkäijate osatähtsus, %43,544,043,142,342,540,238,9