Eesmärk 12. Säästev tootmine ja tarbimine

2012201320142015201620172018
12.1. Olmejäätmete ringlussevõtu määr, %19183128272828
12.2. Jäätmeteke, tuhat tonni22 20922 48422 08824 72124 44125 22223 517
12.3. Ohtlike jäätmete taaskasutuse määr, %20171416467
12.4.1. EMAS-i keskkonnajuhtimissüsteemi rakendajad3567655
12.4.2. ISO keskkonnajuhtimissüsteemi rakendajad394440492523552582582
12.5. Põlevkivi kaevandamine, tuhat tonni14 94415 02814 95914 90812 69115 63315 944