Eesmärk 12. Säästev tootmine ja tarbimine

2011201220132014201520162017
12.1. Olmejäätmete ringlussevõtu määr, %231918312828..
12.2. Jäätmeteke, tuhat tonni21 66122 20922 48422 08824 72124 441..
12.3. Ohtlike jäätmete taaskasutuse määr, %12201714164..
12.4.1. EMAS-i keskkonnajuhtimissüsteemi rakendajad3356765
12.4.2. ISO keskkonnajuhtimissüsteemi rakendajad358394440492523552582
12.5. Põlevkivi kaevandamine, tuhat tonni15 86514 94415 02814 95914 90812 691..