Eesmärk 14. Ookeanid ja mereressursid

2013201420152016201720182019
14.1. Kaitstava mereala osatähtsus territoriaalmere pindalas, %27272727272727
14.2.1. Liivi lahe räime kudekarja biomass, tonni110 321133 363117 640103 000109 734110 182..
14.2.3. Läänemere avaosa räime kudekarja biomass, tonni829 457910 224860 498825 405902 291938 281..
14.2.5. Läänemere kilu kudekarja biomass, tonni699 000645 000756 0001 174 0001 171 0001 121 000..
14.2.7. Läänemere lääneosa tursa kudekarja biomass, tonni14 07615 77517 36813 67911 37414 509..
14.3. Vähemalt heas koondseisundis rannikuveekogumid000000..