Eesmärk 14. Ookeanid ja mereressursid

2011201220132014201520162017
14.1. Kaitstava mereala osatähtsus territoriaalmere pindalas, %27272727272727
14.2.1. Liivi lahe räime kudekarja biomass, tonni98 85184 268101 167119 556102 85096 14496 906
14.2.3. Läänemere avaosa räime kudekarja biomass, tonni863 526812 923836 820896 159828 008779 717837 924
14.2.5. Läänemere kilu kudekarja biomass, tonni827 000751 000804 000769 000848 0001 282 0001 303 000
14.2.7. Läänemere lääneosa tursa kudekarja biomass, tonni13 21215 20512 08715 38716 82813 47911 533
14.3. Vähemalt heas seisundis rannikuveekogumid..000001