Eesmärk 15. Maa ökosüsteemid

2013201420152016201720182019
15.1. Kaitstavate alade osatähtsus maismaaterritooriumis, %18,118,418,518,718,818,819,4
15.2. Rangelt kaitstava metsamaa osatähtsus metsamaas, %11,411,312,312,913,113,214,1
15.3. Happevihma põhjustavate gaaside heide, 1000 tonni hapestumise ekvivalenti2,72,92,42,42,5....
15.4. Soodsas seisundis loodusdirektiivi elupaigatüüpide osatähtsus, %52,052,052,052,052,052,057,0
15.5. Soodsas seisundis loodusdirektiivi liikide osatähtsus, %54,054,054,054,054,054,056,0