Eesmärk 17. Üleilmne koostöö

2011201220132014201520162017
17.1. Eesti ametliku arenguabi osatähtsus RKT-s, %......0,10,10,20,2
17.2. Valitsemissektori eelarve tasakaal, % SKP-st0,160,11-0,420,230,500,18-0,34
17.3. Valitsemissektori võlg, % SKP-st6,109,7010,2010,7010,009,409,00
17.4. Keskkonnamaksude osatähtsus kogumaksudes, %9988899