18. Kultuuriruumi elujõulisus

2013201420152016201720182019
18.1. Loomulik iive-1 713-1 933-1 336-1 339-1 759-1 384-1 302
18.2. Summaarne sündimuskordaja1,51,51,61,61,61,71,7
18.3. Eesti keele kõnelejate arv, tuhat675672670673656653652
18.4. Kultuurielus osalenud elanike osatähtsus 20-64-aastaste hulgas, %84..89..85....
18.5. Kultuuriharrastajad (sh liikumisharrastused), osatähtsus 20-64-aastaste hulgas, %....80........