18. Kultuuriruumi elujõulisus

2011201220132014201520162017
18.1. Loomulik iive-565-1 394-1 713-1 933-1 336-1 339-1 759
18.2. Summaarne sündimuskordaja1,61,61,51,51,61,61,6
18.3. Eesti keele kõnelejate arv, tuhat690683675672670673656
18.4. Kultuurielus osalenud elanike osatähtsus 20-64-aastaste hulgas, %81..84..89....
18.5. Kultuuriharrastajad (sh liikumisharrastused), osatähtsus 20-64-aastaste hulgas, %........80....