Eesmärk 4. Kvaliteetne haridus

2011201220132014201520162017
4.1. Elukestvas õppes osalejad 25–64-aastaste hulgas, %11,912,712,511,512,215,717,1
4.2. Kõrgharitute osatähtsus 30–34–aastaste hulgas, %40,239,542,543,245,345,448,4
4.3. Algtasemel digipädevusega elanike osatähtsus 16–74-aastaste hulgas, %............25,0
4.4.1. Lugemises tippsooritustasemel õpilaste osatähtsus, %..9,0....11,1....
4.4.2. Matemaatikas tippsooritustasemel õpilaste osatähtsus, %..14,6....14,2....
4.4.3. Loodusteadustes tippsooritustasemel õpilaste osatähtsus, %..12,8....13,5....
4.5. Huvikoolides õppijate osatähtsus, %5,05,06,06,06,07,07,0
4.6. Õpinguid mittejätkavate madala haridustasemega 18–24-aastaste noorte osatähtsus, %10,610,39,712,012,210,910,8