Eesmärk 7. Jätkusuutlik energia

2012201320142015201620172018
7.1. Energia tootlikkus, eurot kilogrammi õliekvivalendi kohta2,82,62,83,12,93,13,0
7.2. Energiasõltuvuse määr, %19,813,911,19,67,94,1..
7.3. Energiakulutuste osatähtsus kodumajapidamiste kogukulutustes, %9,49,18,88,79,08,99,1
7.4. Taastuvenergia osatähtsus energia lõpptarbimises, %25,525,326,128,228,729,130,0