Eesmärk 7. Jätkusuutlik energia

2011201220132014201520162017
7.1. Energia tootlikkus, eurot kilogrammi õliekvivalendi kohta2,62,72,52,72,82,9..
7.2. Energiasõltuvuse määr, %12,017,011,99,27,36,8..
7.3. Energiakulutuste osatähtsus kodumajapidamiste kogukulutustes, %10,19,99,79,49,29,59,2
7.4. Taastuvenergia osatähtsus energia lõpptarbimises, %25,525,825,626,328,628,8..