Eesmärk 9. Jätkusuutlik taristu, tööstus ja innovatsioon

2012201320142015201620172018
9.1. Teadus- ja arendustegevuse kulutuste osatähtsus SKP-s, %2,11,71,41,51,31,31,4
9.2. Teadlaste ja inseneride arv 100 000 elaniku kohta346,0334,0329,0319,0330,0355,0376,0
9.3. Kiire internetiga ühenduste osatähtsus, %3,54,05,38,111,513,215,1
9.4. Interneti kasutamise määr, %77,979,484,288,487,288,189,4
9.5.1. Rongisõitjate osatähtsus maismaa sõitjateveos, %1,81,61,91,82,02,3..
9.5.2. Sõiduautoga sõitjate osatähtsus maismaa sõitjateveos, %81,481,081,678,280,180,5..
9.5.3. Bussi- ja trollisõitjate osatähtsus maismaa sõitjateveos, %16,817,416,520,017,917,3..
9.5.4. Raudteeveo osatähtsus maismaa kaubaveos, %66,963,755,252,442,944,4..
9.5.5. Maanteeveo osatähtsus maismaa kaubaveos, %33,136,344,847,657,155,6..