Eesmärk 9. Jätkusuutlik taristu, tööstus ja innovatsioon

2011201220132014201520162017
9.1. Teadus- ja arendustegevuse kulutuste osatähtsus SKP-s, %2,32,11,71,51,51,3..
9.2. Teadlaste ja inseneride arv 100 000 elaniku kohta339,0346,0334,0329,0319,0330,0..
9.3. Kiire internetiga ühenduste osatähtsus, %3,03,54,05,38,111,5..
9.4. Interneti kasutamise määr, %76,077,979,484,288,487,288,1
9.5.1. Rongisõitjate osatähtsus maismaa sõitjateveos, %1,91,81,61,91,82,0..
9.5.2. Sõiduautoga sõitjate osatähtsus maismaa sõitjateveos, %81,881,481,081,678,280,1..
9.5.3. Bussi- ja trollisõitjate osatähtsus maismaa sõitjateveos, %16,316,817,416,520,017,9..
9.5.4. Raudteeveo osatähtsus maismaa kaubaveos, %71,666,963,755,252,442,9..
9.5.5. Maanteeveo osatähtsus maismaa kaubaveos, %28,433,136,344,847,657,1..